Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

methanogenesis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mikrobiální biofilmy tekoucích vod a jejich význam pro metanogenezi
 (Lenka BRABLCOVÁ)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6tcq7r// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie | Práce na příbuzné téma

Limitace metanogeneze v degradovaných rašeliništích po revitalizaci jejich vodního režimu
 (Michaela POCOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//826sfb// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Biologická produkce metanu v závislosti na koncentraci substrátu
 (Martina Rajníková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0vtr/ | Aplikovaná biochemie / | Práce na příbuzné téma

Společenstva metanogenních mikroorganizmů ve vybraných ekosystémech
 (Nikola Hanišáková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fp3tj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Příprava analytické metody pro stanovení těkavých mastných kyselin v pevných vzorcích.
 (Veronika Hájková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74515 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma