Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda bia

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Reliabilita měření parametrů tělesného složení při použití multifrekvenčního BIA analyzátoru InBody 770
 (Petr KŘENEK)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//j2dede// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Vliv maximálního zatížení na výsledek (přesnost) měření tělesného složení metodou BIA
 (Stanislav CABÁK)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//swoo0n// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova a sport - výchova ke zdraví (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Porovnání stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1C) metodou kapilární elektroforézy (Cappilarys 2, Sebia) a metodou HPLC (Variant, Bio-Rad)
 (Mai Huong Tranová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phjn3/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Objektivita měření metody bioelektrické impedance (BIA)
 (Simona ZAPLETALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//nc8vvg// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Práce na příbuzné téma

Srovnání tělesného složení dle jednotlivých přístrojových technik na základě metody BIA a v rámci vybraných sportovních specializací
 (Kateřina JANKŮ)

2011, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//46n0pu// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - biologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání výsledků různých metod měření tělesného složení
 (Vladislava Zavadilová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqfqv/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod měření tělesného tuku a změny tělesného složení a stravovacích návyků po laparoskopické tubulizaci žaludku
 (Vladislava ZAVADILOVÁ)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4kg0wh// | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie / | Práce na příbuzné téma

Validita měření kostní hmoty metodou bioelektrické impedance u studentů tělesné výchovy
 (Marek KUDR)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nu84me// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ | Práce na příbuzné téma

Vliv přijmu tekutin na výsledek měření složení těla metodou bioelektrické impedance
 (Zuzana KURKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kvl2w4// | Biologie / Učitelství Biologie - Tělesné výchovy a sportu pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Srovnání metod na stanovení množství tělesného tuku
 (Barbora BOHATÁ)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//836jm8// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)