Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda hodnoceni sluzeb ekosystemu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hodnocení biotopů a služeb ekosystému při alternativním využití území\nl{}
 (Jan VESELÝ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ti8w8p// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných revitalizačních projektů pomocí metody oceňování biotopů v Ústeckém kraji
 (Lucie DAVIDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fxk0ks// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Ekologické a ekonomické hodnocení prolomení limitů těžeb v Podkrušnohoří\nl{}
 (Eva KRTILOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t0t8u6// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Posuzování vybraných způsobů materiálového a energetického využití osobní pneumatiky v rámci celého jejího životního cyklu metodou LCA.
 (Robert Kořínek)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100564 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Využití metody náhrady přírodních zdrojů ("resource equivalency method") pro hodnocení náhrady škod způsobených na ekosystémech člověkem
 (Mariana MUNDOKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2nlwtm// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Analýza ekonomické hodnoty ekosystémových služeb horských luk v Krušnohoří
 (Lucie Staviařová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/61768 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Práce na příbuzné téma