Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda konecnych prvku (mkp)

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Stanovení kritických míst konstrukčního prvku motocyklu s využitím MKP a ESPI metody
 (Jiří Šmach)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109731 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Okrajové podmínky ve 2D MKP modelech
 (Michal MIŠIAK)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ktb4ex// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Měření deformací na součásti pomocí tenzometrického měření a ověření výsledků metodou MKP
 (Jan Doutnáč)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//scchow// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury | Práce na příbuzné téma

Uplatnění metody konečných prvků v konstrukci kompresních oděvů
 (Michaela Mencáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//32acns// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Práce na příbuzné téma

MKP analýza stavebnicových systémů
 (Jakub Vasko)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136977 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh podložky pro statický adhezor pneumatik metodou MKP
 (Jan Doutnáč)

2012, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//eoa6cs// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Návrh technologického postupu výroby mísy tažením z plechu s využitím MKP
 (Jiří Hráček)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129716 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

MKP model pro simulaci MMB testu kohezivního rozhraní
 (Eduard ŠIMŮNEK)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jwqtjn// | Počítačové modelování v technice / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma

Hierarchické báze v metodě konečných prvků
 (Adriana SMĚLÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q38s79// | Matematika / Matematika a její aplikace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)