Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metoda podle setchkina

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Porovnání vlivu znečištění tří druhů pevných materiálů hořlavou kapalinou na vznětlivost určenou metodou podle Setchkina
 (Radovan Kaňa)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69020 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Změny teploty vznícení izolačních materiálů v důsledku znečištění hořlavou kapalinou
 (Petr Mikulčák)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79297 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma