Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

metodicky pokyn

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metodický pokyn pro pokladní České archivní společnosti, z. s.
 (Daniela Kolečářová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nizwul// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Pozitiva a negativa sdíleného řízení - závaznost metodických pokynů a metodických příruček Evropské komise
 (Pavla Matějková)

2019, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kdavk/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Profesní etika pro střední zdravotnické školy - výukové materiály pro žáky s metodickými pokyny pro odborné učitele
 (Hana Minaříková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mbst3/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Technologické postupy a metodické pokyny pro práci s keramickou hlínou na 1. stupni ZŠ
 (Radka BRZEZNÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//n4z8pt// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Metodické pokyny pro založení fitness centra jako součást provozu wellness
 (Jiří Vilímek)

2017, Diplomová práce, VŠTVS PALESTRA, spol. s r. o.

http://theses.cz/id//s62r86// | Tělesná výchova a sport / | Práce na příbuzné téma

Návrh metodického pokynu ke sběru a nakládání s nevyužitými léčivy
 (Adéla Klímová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129894 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh metodického pokynu pro získávání a výběr pracovníků ve společnosti Dopravní podnik města Pardubic, a. s.
 (Hana BÁRTLOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//45hl4c// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Analýza a návrh úprav metodických pokynů OP LZZ pro oblast veřejných zakázek
 (Petr Švec)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33336 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Revitalizace drobných vodních toků (návrh metodického pokynu pro revitalizaci drobných vodních toků na základě posouzení jejich stavu)
 (Ilona DAVIDOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6rdzrm// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma