Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mez stanoveni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv iniciace na dolní mez výbušnosti hybridní směsi
 (Jana Keprdová)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140290 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Korelace mezi výsledky stanovení velikosti mikroorganismů
 (Lucie Břízová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hrmq7f// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Alternativní stanovení vlhkosti na mezi plasticity
 (Filip Vnenčák)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139222 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Převodní ceny - jejich stanovení a využití mezi spojenými osobami
 (Jiří Morávek)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//inswfx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Návrh metodiky stanovení teplotních mezí výbušnosti
 (Jiří Serafín)

2013, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101633 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Stanovení vlhkosti na mezi smrštění v laboratorních podmínkách
 (Markéta Borská)

2019, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136781 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Ověření výpočtových metod stanovení vlivu teploty na koncentrační meze výbušnosti pomocí experimentu
 (Karel Křenek)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94368 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Stanovení množství jílovité frakce v zemině pomocí konzistenčních mezí
 (Diana Sálusová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144347 | Stavební inženýrství / Geotechnika | Práce na příbuzné téma

Stanovení mezí výbušnosti směsi hořlavých průmyslových kapalin
 (René Grund)

2013, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/100181 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Význam stanovení myoglobinu u pacientů se závažným poraněním
 (Ludmila Šnejdrlová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s51mi/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)