Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mezijazykova homonymie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Mezijazyková homonymie a paronymie u sloves (na materiálu ze slovanských jazyků)
 (Lidia Sergeeva)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a1n9n/ | Filologie / Slavistika | Práce na příbuzné téma

Chorvatsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (substantiva)
 (Erika Novodomská)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/quvda/ | Filologie / Chorvatský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Mezijazyková homonymie v rusko-českém překladu na příkladu pěti vybraných dvojic slov
 (Martina Vacková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cdgs0/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Práce na příbuzné téma

Ukrajinsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (na materiálu substantiv)
 (Denisa Navrátilová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0bor/ | Filologie / Ukrajinský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Bulharsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (na materiálu substantiv)
 (Michal Przybylski)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqtwy/ | Filologie / Bulharský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Slovinsko-česká mezijazyková homonymie a paronymie (na materiálu přídavných jmen a sloves)
 (Tomáš Maluška)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzbzn/ | Filologie / Slovinský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Mezijazyková homonymie: Nepravé ekvivalenty
 (Lucie ŠEFČÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hdsbq0// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mezijazyková česko-bulharská homonymie a paronymie z pohledu rodilých mluvčích.
 (Magdalena BRAUNEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7e3zdo// | Filologie / Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích | Práce na příbuzné téma

Česko-slovinská interjazyková homonymie (slovesná homonyma)
 (Tomáš Maluška)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3pod/ | Filologie / Slovinský jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Jazyková homonymie
 (Iulianiia ZATRUTINA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3iv513// | Specializace v pedagogice / Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)