Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mezioborova vyuka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Semestrální výuka s aplikací Design Thinking na vysokých školách
 (Martin Kazík)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0nn2mj// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Lineární perspektiva ve výtvarném umění. Náměty pro mezioborovou výuku geometrie a výtvarné výchovy na základní škole.
 (Aneta Šnajdarová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c39hr/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy Učitelství informatiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Literárně-výtvarné činnosti ve výuce na gymnáziu
 (Jitka Majerová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p450s/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství výtvarné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Mezioborové vztahy ve výuce přírodovědných předmětů
 (Jakub Hauser)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//qljc7o// | Specializace v pedagogice / | Práce na příbuzné téma

Umění geometrické abstrakce – mezioborové pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy
 (Kateřina Švábová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iskqt/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Implementace muzikofiletiky ve výuce s mezioborovým přesahem
 (Veronika SÝKOROVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gszf7e// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Projekt mezioborové výuky péče o kulturní dědictví
 (Kateřina SKALÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//y6npdc// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

Projekt mezioborové výuky péče o kulturní dědictví
 (Kateřina SKALÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//1h8uzn// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Práce na příbuzné téma

K možnostem oborové a mezioborové integrace ve výuce HV na gymnáziu (dle RVP)
 (Jakub ŠEDIVÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d4sqd6// | Učitelství pro střední školy / ČJ-HV | Práce na příbuzné téma

Výtvarné inspirace v klavírní výuce na Základních uměleckých školách
 (Henrieta Juráňová Rejnartová)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vxnkq/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)