Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

microclimate

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Veřejné prostory a jejich význam v mikroklimatu města (na příkladu vybraného území)
 (Stanislava Vondrová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/dubte/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Měření a hodnocení povrchové teploty v rámci mikroklimatického výzkumu
 (Martin Svatoň)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rumce/ | Geografie a kartografie / Geografie | Práce na příbuzné téma

Mikroklimatické systémy ukládání sbírkových předmětů v expozici, depozitáři a při transportu
 (Jana Fricová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ojdfy/ | Historické vědy / Muzeologie | Práce na příbuzné téma

Antropogenní ovlivnění mikroklimatu a krasových procesů v jeskyni Výpustek
 (Sandra Kejíková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye30r/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Výměna vzduchu a rozložení mikroklimatických parametrů v jeskyni Výpustek (Moravský kras)
 (Hana Horáková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjvjr/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Interní mikroklima jako faktor kvality budov
 (Zbyněk Henc)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/yslzk/ | Ekonomika a management / Finance | Práce na příbuzné téma

Specifika mikroklimatu pšenice a výskyt vybraných patogenů v této souvislosti
 (Ladislava Minaříková)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//tfksie// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Měření mikroklimatu v dozvukové komoře
 (Anežka RUNTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qox5a8// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv mikroklimatu na výskyt rzi (Puccinia ssp.) u vybraných trávníkových druhů trav
 (Monika Novotná)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yuzry8// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Vliv mikroklimatu porostu a půdy na rozvoj patogenů řepky olejné
 (Jana Kutálková)

2020, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1c4su3// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)