Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikrobialni spolecenstva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Mikrobiální společenstva mléka
 (Anna Petříková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmlvs/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Určení faktorů ovlivňujících mikrobiální společenstva v půdě.
 (Martina Kračmarová)

2021, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//9696so// | Mikrobiologie (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Syntetická mikrobiální konsorcia a jejich využití v biotechnologickém zpracování substrátů z odpadní rostlinné biomasy
 (Stanislav Juračka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfnvf/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Rozklad biomasy hub v lesní půdě a identifikace struktury a funkce společenstva rozkladačů
 (Monika Nováková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxxia/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv zimního chemického ošetření silnic na mikrobiální společenstvo okolních půd
 (Eva Trávníčková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yuwf1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Biologický účinek nanomateriálů na bázi železa na jednotlivé druhy mikroorganismů i na mikrobiální komunity.
 (Nhung Anh Huynh Nguyen)

2018, Disertační práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//26gtwe// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Mikrobiální odstraňování syntetických polymerů z odpadních vod
 (Hana Dostálková)

2017, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f1feua// | Chemie a technologie materiálů / Technologie makromolekulárních látek | Práce na příbuzné téma

Bakteriální a houbová společenstva na povrchu ovoce
 (Veronika BATKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gpg7sq// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Přístupy ke studiu mikrobiální diverzity potravin
 (Ondřej Holas)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8a3pgn// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Sledování modelového mikrobního společenstva v přirozené půdě
 (Veronika ZEMÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8q3vi9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)