Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikrorna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Vznik a význam sekvenčních variant mikroRNA (izomiRs)
 (Lucie Pifková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfsl/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha mikroRNA v buněčné specifikaci
 (Lucie Pešková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo7ic/ | Biomedicínské vědy / Morfologie buněk a tkání | Práce na příbuzné téma

Úloha mikroRNA v mikroprostředí nádorových onemocnění B-lymfocytů
 (Karolina Sedláčková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkgl3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění
 (Jan Novák)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rt9to/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Studium exozomálních mikroRNA v periferní krvi pacientů s monoklonálními gamapatiemi
 (Adéla Dostálová)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2965/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Dysregulace mikroRNA u relabovaných pacientů s mnohočetným myelomem
 (Monika Brychtová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rly38/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Využití mikroRNA jako prognostických biomarkerů u pacientů s idiopatickou skoliózou
 (Denisa Rozkydalová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aii51/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Molekulární profilování exozomálních mikroRNA v séru periferní krve pacientů s Waldenströmovou makroglobulinémií
 (Klára Baďurová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bbydg/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Dysregulace mikroRNA u Waldenströmovy makroglobulinémie
 (Tereza Růžičková)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2dy2/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

MikroRNA a nádory oblasti hlavy a krku
 (Marek Slávik)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yi5g2/ | Onkologie a hematologie / Solidní nádory | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)