Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikroturbiny

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Numerická simulace mikroturbíny pro ORC cyklus
 (Martin NOVÁK)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//x2q4np// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh na zvýšení účinnosti spalovací mikroturbíny pro kogenerační jednotku
 (Jan Meissl)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136907 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh řídicího systému vodní mikroturbíny
 (Marek RYBÁŘ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gn81f8// | Energetika / Energetika - teplárenství | Práce na příbuzné téma

Model mikroturbíny pro výrobu elektrické a tepelné energie
 (Radek ŠÍP)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ijq8w5// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Úprava stávajícího parního zdroje doplněním o mikroturbínu Capstone
 (Radim Szkandera)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104350 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Návrh spalovací turbíny do parního hospodářství
 (Tomáš Dubrava)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99865 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Návrh využití bioplynu z čistírny odpadních vod prostřednictvím kogeneračních jednotek
 (Martin Konderla)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99499 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Mikroturbina v kogenerační jednotce - posouzení z hlediska technologického, ekologického a ekonomického
 (Mario Machů)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81802 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a průmyslová keramika | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou s regeneračním ohřevem vzduchu a akumulací tepla
 (Jaroslav Nečas)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129471 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Koncepční návrh kogenerační jednotky s mikroturbínou
 (Martin Kuděla)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137111 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)