Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mining landscape

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkov
 (Renáta BAITOUKOU)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ysvc10// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná
 (Monika NĚMCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//modtra// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty ochrany přírody v hornické krajině po těžbě břidlice (Nízký Jeseník)
 (Veronika Prchlíková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129903 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Turistický potenciál hornické krajiny po těžbě břidlice (Leskovecká pahorkatina)
 (Monika Blažejová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137310 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Problematika neřízené turistiky v hornické krajiny po těžbě břidlice (Jakartovice a okolí)
 (David Sysala)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129904 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Percepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině místními obyvateli
 (Alexandra RUSKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//dexi86// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonava
 (Petra SERAFÍNOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ef00r7// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Percepce krajinných prvků v industriální (těžební) krajině občasnými návštěvníky
 (Iva MARTINÁKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h1t0x6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Výzkum čmeláků (Bombidae) v hornické krajině a možnosti jejich využití při hodnocení krajinných změn (Dolní Suchá)
 (Barbora Kašparová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97738 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita motýlů (Lepidoptera) na sanovaných plochách hornické krajiny.
 (Barbara Matuszková)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116537 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)