Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mining operations

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Complex Data Analysis by Mining and Searching Operations
 (Jakub Peschel)

2020, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxo31/ | Umělá inteligence a zpracování dat / | Práce na příbuzné téma

Návrh těžebních postupů a optimalizace dopravy v DP Tovačov I. na roky 2016-2025
 (Kateřina Pokorná)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119862 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Dopady důlní činnosti na hydrologický režim v povodí Smědé a Lužické Nisy
 (Lenka Musilová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjs11/ | Geografie a kartografie / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Ovlivnění hydrosféry hlubinnou těžbou uhelného ložiska v období aktivní hornické činnosti a po jejím ukončení se zaměřením na OKR.
 (Pavel Malucha)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106231 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh těžebních postupů v lomu Butkov v letech 2020-2025
 (Michal Šimíček)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119864 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Problematika prachu z důlní činnosti v obci Mariánské Radčice.
 (Petra Kováčová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119883 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Posouzení dokumentace BOZP ve vybraném podniku s HČ a ČPHZ s návrhem na její aktualizaci
 (Barbora Pěntková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115594 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Vazba předpisů EU a jejich vliv na činnosti prováděné hornickým způsobem v ČR.
 (Roman Břenek)

2018, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133141 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Posouzení dokumentace BOZP ve vybraném podniku s HČ a ČPHZ s návrhem na její aktualizaci
 (Barbora Pěntková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115594 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Nové metody ověřování a dobývání PP a VPP na provozech SU a.s., právní nástupce – Studie.
 (Pavel Ančinec)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74200 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)