Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ministerstvo skolstvi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Protikorupční strategie na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu vnitra České republiky
 (Nicola Plachá)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zvwoh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie
 (Petra Volfová)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j9d7f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Městský úřad Praha 13
 (Lucie Szakálová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25068 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Práce na příbuzné téma

Ministerstvo kultury a Národní galerie v období první republiky
 (Jan Skřivánek)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtfff/ | Humanitní studia / Dějiny umění | Práce na příbuzné téma

Srovnání přístupů Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke zřizování a provozu zařízení pro děti
 (Jana HÁNOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e83y8q// | Sociální péče / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hodnocení finanční situace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po aplikaci reformy účetnictví státu
 (Petra Volfová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n2zmt/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Vybrané metody práce pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich spolupráce s organizacemi v rámci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 (Martina ŠEDOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rzniu5// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Soutěže a přehlídky vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v Ústeckém kraji
 (Věra POPELKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ua4h3a// | Vychovatelství / Pedagogika volného času KS + 4 sp. | Práce na příbuzné téma

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 (Alena Ptáčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ljcjxo// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Analýza systému vzdělávání zaměstnanců na vybraných odborech Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 (Alena Ptáčková)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ljcjxo// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)