Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

miry vzdalenosti

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Fúze výsledků segmentace multimodálních obrazových dat
 (Miroslav BULKA)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//04yijr// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Práce na příbuzné téma

Vztah psychologické vzdálenosti a abstraktnosti mentálních reprezentací
 (Pavlína DRNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7q50wo// | Humanitní studia / Psychologie - Základy společenských věd | Práce na příbuzné téma

Binary Sketches for Similarity Search
 (Vladimír Míč)

2019, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fv7n9/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Práce na příbuzné téma

Indexace vysoce dimenzionálních Eukleidovských prostorů pomocí kosinové vzdálenosti
 (Matěj Hamala)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lyjr2/ | Informatika / Matematická informatika | Práce na příbuzné téma

Vliv přítomnosti invazivní želvy nádherné na aktivitu pulců skokana hnědého
 (Vladimír KLAPKA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sts9lk// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Stanovení rychlosti a vzdálenosti dopadu fragmentů při výbuchu
 (Petr Konečný)

2020, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140188 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Distribuce hnízd mravenců rodu Formica s ohledem na jejich vzdálenosti
 (Miroslav SCHEJBAL)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//bdibu9// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Roletky pro automobilový průmysl: Vliv elasticity materiálu na nastavení y vzdálenosti lepícího robota
 (Veronika Kuzněcová)

2015, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//j4tgyi// | Průmyslový management / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Dynamika růstu a tvorba výnosu u kukuřice pěstované při různé meziřádkové vzdálenosti
 (Hana Dovrtělová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//a1jzfw// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných osobnostních charakteristik a vnějších proměnných na míru prožívání akulturačního stresu u zahraničních studentů
 (Jitka TAUŠOVÁ)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uv9363// | Psychologie / Klinická psychologie | Práce na příbuzné téma