Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mlzi

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 (Veronika Bartáková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb8wt/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)
 (Milan Vrtílek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8y4p/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Fauna jurských mlžů ze Štramberka - systematická analýza sbírky Muzea Novojičínska v Novém Jičíně
 (Patrik ŠALAMOUN)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3fv8sq// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Stav a role invazního mlže slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) ve vodárenské nádrži Želivka
 (Martina MERZOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jyujvm// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Početnost a stav populací velkých mlžů v náhonu Strhanec se zaměřením na velevruba tupého (Unio crassus, Philipsson 1788)
 (Radovan COUFAL)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s98u52// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Milan Vrtílek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfbe/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve třech rybnících: Šídlovský rybník, Nováček a rybník Košinář
 (Marek CHALOUPKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//heflzk// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Současný stav populace mlžů (Bivalvia, Unionidae) ve dvou rybnících: Malý Bolevecký rybník a Senecký rybník
 (Marek CHALOUPKA)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//p0epo9// | Přírodovědná studia / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Malakozoologie: Nálezy mořských mlžů a plžů na území Čech od paleolitu po ranný středověk
 (Jana Kalousová)

2010, Bakalářská práce, UHK, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB766 | Historické vědy / Archeologie | Práce na příbuzné téma

Limitace velkých mlžů dostupností hostitelů - zhodnocení potenciálních rybích hostitelů rodu Unio v řece Bečvě
 (Radim KOPEČEK)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s9zzfb// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)