Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

modelovani temat

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Využití P systémů pro modelování prostorových jevů
 (Zbyněk JANOŠKA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//c8twzk// | Geografie / Geoinformatika a kartografie | Práce na příbuzné téma

Víceškálové modelování perfúze v tkáních
 (Roman HOUDEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wvzscd// | Počítačové modelování v inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Modelování a prognózy dopadů radiační mimořádné události na okolí jaderného zařízení
 (Marie KNOSOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nau8aq// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Modelování vlivu vegetace na viditelnost území
 (Václav Kajgr)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115742 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Modelování ekonomických dat
 (Jaroslav El)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lgwdhk// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

N-metylacetamid, vzorová molekula pro modelování vibrací aminokyselin
 (Magdaléna Krejčíková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jseqq/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Modelování indentačních procesů
 (Dušan Zíta)

2019, Disertační práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//g04zwa// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Dopravní prostředky a infrastruktura: Dopravní prostředky | Práce na příbuzné téma

Moderní měřicí technika a modelování ve vysokoškolské výuce fyzikálně-technických oborů
 (Jan Loskot)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi119 | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Modelování služeb elektronického bankovnictví pomocí UML
 (Jana Synková)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bs9fk/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Práce na příbuzné téma

Stochastické modelovaní a optimalizace rizik
 (Lenka Přibylová)

2019, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139184 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)