Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

modelove membrany

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Studium transportu látek významných v životním prostředí přes biologické membrány a vývoj metod pro jejich stanovení
 (Kateřina Nováková)

2015, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//lcgf3e// | Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium transportu iontu přes iontovýměnné membrány
 (Michal Šarlák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130133 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Chování léčiv pro dermatologické použití na modelových membránách
 (Kateřina STORCHMANNOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yudz9q// | Chemie / Aplikovaná chemie | Práce na příbuzné téma

Studium interakce karbosilanových dendrimerů s modelovými lipidickými membránami
 (Radka KUBÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ncbq9e// | Aplikovaná fyzika / Aplikované nanotechnologie | Práce na příbuzné téma

Určení stability modelových fosfolipidových membrán pomocí fluorescenční korelační spektroskopie
 (Adéla Patrochová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//0z6xgv// | Biomedicínský technik / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace modelových membrán stratum corneum za použití různých typů ceramidů
 (Barbora Amélie Kindlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//2inpi0// | Syntéza a výroba léčiv / | Práce na příbuzné téma

Lokalizace transportérů rodiny CTR z Amanita strobiliformis v membránách modelových buněk Saccharomyces cerevisiae
 (Patricie Sixtová)

2015, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//8w0pt3// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Tvorba databáze interakcí malých molekul s biologickými membránami
 (Jakub JURAČKA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mtpbcd// | Biochemie / Bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Selektivita membrán při zpracování síranu sodného elektrodialýzou s bipolární membránou
 (Jiří Charamza)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//uj8t01// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití elektrodialyzačních bipolárních membrán při separaci vybraných systémů
 (Jan Kroupa)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//x990y6// | Chemické a procesní inženýrství / Chemické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)