Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

molluscs

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Měkkýši z miocenní lokality Borač-Podolí
 (Tomáš Turek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlsus/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Ekologie vodních měkkýšů a jejich maloškálová distribuce
 (Ondřej Jandáček)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hy8zq/ | Ekologická a evoluční biologie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Badenští měkkýši z nového vrtu v Lomnici u Tišnova
 (Klára Mihulková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjlu6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Měkkýši mělkovodních facií spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě
 (Eva Osvaldová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwwzi/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu
 (Eva Hettenbergerová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs972/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Druhová bohatost a variabilita cévnatých rostlin, mechorostů a měkkýšů na vlhkostním gradientu
 (Eva Hettenbergerová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qs972/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Nové nálezy badenských měkkýšů z lokality Lapugiu de Sus (Rumunsko)
 (Kristýna Routnerová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5jtp/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Diverzita vodních a mokřadních měkkýšů povodí Holoubkovského potoka
 (Simona HEJLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2zil2f// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Biologie měkkýšů extrémních stanovišť
 (Tereza Kosová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4961 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Porovnání malakofauny vápencových lomů v okolí Brna na základě rozdílných rekultivačních opatření
 (Jan Beránek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115454 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)