Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

monitoring vegetace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Monitoring vegetace vybraného ovocného sadu
 (Lucie Málková)

2017, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3li1gb// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Monitoring ponořené vodní vegetace na vybraných lokalitách v Třeboňské pánvi (Monitoring of submerged aquatic vegetation in selected localities of the Třeboň Basin)
 (Richard SVIDENSKÝ)

2009, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//obyt5h// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring vodních makrofyt pro ochranu přírody
 (Richard SVIDENSKÝ)

2021, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kac171// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná a krajinná ekologie | Práce na příbuzné téma

Flóra a vegetace nivy potoka Hučiny (Černý Kříž, Šumava) sedm let po hydrické revitalizaci
 (Viola KRATOCHVÍLOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//filk6t// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Diverzita a ekologie vegetace štěrkových říčních náplavů
 (Veronika Kalníková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxp8e/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Funkce mokřadní a vodní vegetace v těžební krajině Horního Slezska.
 (Michaela Zaoralová)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111371 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Monitoring plevelů na vybraném úseku železnice
 (Nikol Zimová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8udbm5// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

Změny kvality cukrovky během vegetace a možnosti jejich ovlivnění
 (Martina Chodurová)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ftxcpq// | Chemie a technologie potravin / Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů | Práce na příbuzné téma

Vegetace ve vybraném ovocném sadu jižní Moravy
 (Jiří Balun)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0ygu68// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Analýza vegetace vinic v ekologickém režimu hospodaření
 (Martina Sojneková)

2019, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3szhfe// | Rostlinolékařství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)