Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

monitoring vod

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
MONITORING VODY URČENÉ PRO LIDSKOU SPOTŘEBU, TRENDY V OBLASTI VOD
 (Josef Kos)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/uxb34k/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Optimalizace zpracování družicových dat pro monitoring kvality vod
 (Vít Mergl)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k7o38h// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštění důlních vod na kvalitu vod řeky Olše v letech 2004 – 2014
 (Renata Buľáková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119993 | Nerostné suroviny / Voda - strategická surovina | Práce na příbuzné téma

Monitoring čistoty odpadních vod na čistírně odpadních vod Chrudim
 (Ivana Malinská)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccnre/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Monitoring kvality vod v systémech intenzivní zemědělské produkce
 (Nikola Klasová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128991 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Monitoring malých domovních čistíren odpadních vod v povodí řeky Stonávky a jejich vliv na kvalitu vody v tocích.
 (Lukáš Klimša)

2020, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145050 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Monitoring odpadních vod z galvanické výroby
 (Michaela BALEKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pxh9gp// | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Monitoring jakosti vody vybraného vodního toku
 (Adam Purč)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//00i86e// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring jakosti vody vybraného malého vodního toku
 (Daniela Čermáková)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//12ymx1// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Monitoring odpadních vod na asanované skládce v Chabařovicích
 (Vít MRŠTÍK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hy34vg// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)