Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

monitorovaci jednotka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Monitorovací jednotka prostředí s Wi-Fi rozhraním
 (Milan Zongor)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2fk8n4// | Kybernetika a robotika / | Práce na příbuzné téma

Monitorovací jednotka provozních veličin
 (Denis Hofman)

2015, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109867 | Mechatronika / Automobilová elektronika | Práce na příbuzné téma

Elektronická zabezpečovací a monitorovací jednotka
 (Petr Černohlávek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0zo7a0// | Informační technologie / Řízení procesů | Práce na příbuzné téma

Bezdrátová autonomní vyhodnocovací jednotka pro sledování parametrů okolního prostředí
 (Jan ZICH)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3l752r// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Univerzální GSM komunikační jednotka pro diagnostické systémy
 (Jiří Hájovský)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98609 | Elektrotechnika / Elektronika | Práce na příbuzné téma

Vytvoření metodiky pro nezávislé ověření výpočtu monitorovacích jednotek pro onkologické oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
 (Jana ADENSAMOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n3l4sr// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Návrh vozidlové jednotky pro monitorovací systém využitelný v podmínkách amatérské automobilové rallye
 (Petr Bílek)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ye46me// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Dispečerský monitorovací systém pro automobilovou amatérskou rally
 (Pierre Litvák)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v20547// | Dopravní inženýrství a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

Řídicí a monitorovací systém pro akvária
 (Lukáš Kratina)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cx2kbv// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma