Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

most basin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Sesuv svahu, severní svahy lomu Ležáky - Most
 (David Schaffner)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75763 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Socioekonomická analýza vybraných okresů Severočeské (mostecké) pánve s důrazem na zdraví obyvatel
 (Jakub LALI)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8ems2v// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Komparace vybraných prediktivních metod na případu územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi
 (Petra Bendlová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxiib/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Hydrické rekultivace v Mostecké pánvi a jejich význam
 (Michaela Balonová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141564 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Inventarizace a zhodnocení ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů vzniklých v důsledku těžební činnosti na Mostecku
 (Kristýna VYŠKRABKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a4w389// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Rizika důlní činnosti v mostecké pánvi a úloha HBZS očima montánního turisty
 (Radka Matesová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129919 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Historická analýza vývoje vodních prvků na území ovlivněném povrchovou těžbou hnědého uhlí v oblasti Mostecké pánve
 (Petra ŠLECHTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//u2n1ps// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vliv antropogenní činnosti na změny hydrologické sítě Mostecké pánve
 (Tomáš BUKVIČKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cxcthu// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Strojní zařízení a mechanizace nasazená při povrchovém dobývání uhlí v mostecké pánvi
 (Lukáš Podhrázský)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119649 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)