Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mostecka panev

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Vliv hnědouhelné energetiky na životní prostředí Mostecka
 (Adriana PONERTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t2z2ny// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Práce na příbuzné téma

GENIUS LOCI MOSTECKA
 (Drahomíra DOLEJŠOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3179 | Učitelství pro střední školy / | Práce na příbuzné téma

Porovnání forem rekultivací – Mostecká pánev
 (Markéta Semerádová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98446 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Inventarizace a zhodnocení ekologické funkce vodních a mokřadních ekosystémů vzniklých v důsledku těžební činnosti na Mostecku
 (Kristýna VYŠKRABKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a4w389// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Vývoj rekultivačních prací na Mostecku a současný stav
 (Miroslava Prokešová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98100 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití dat Landsat a Sentinel-2 pro sledování změn v krajině Mostecké pánve
 (Martina Řehůřková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h8j28/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Historie a problematika důlní činnosti na Mostecku a její vliv na životní prostředí
 (Lukáš Poživil)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92427 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Drahé kameny Krušných hor a Mostecké pánve
 (Martin VŠECHOVSKÝ)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cxew3k// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Komparace vybraných prediktivních metod na případu územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi
 (Petra Bendlová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxiib/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Hydrické rekultivace v Mostecké pánvi a jejich význam
 (Michaela Balonová)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141564 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)