Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

motorova nafta

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Základní fyzikální vlastnosti motorové nafty
 (Ondřej Pištělka)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0cwehn// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Vliv příměsí na bod vzplanutí motorové nafty
 (Petr Přinosil)

2021, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/143794 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Možnosti stanovení kontaminace motorového oleje naftou s přídavkem biokomponenty
 (Jaroslava Zelená)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z237vb// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Vliv zbytkových biosložek z motorové nafty na vybrané vlastnosti motorových olejů
 (Jakub Capouch)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gvt2jl// | Dopravní technologie a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Stanovení zvyšovačů cetanového čísla v motorové naftě
 (Eliška Křížová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//41rlbn// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Nesulfidické katalyzátory pro konverzi rostlinných olejů na uhlovodíky vroucí v rozmezí motorové nafty
 (Artem Jasan)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//v3o2kt// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Fyzikálně-chemické vlastnosti motorových naft s vysokým obsahem HVO
 (Anna Roudová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//z8kv93// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Vliv teploty na stabilitu nízkoteplotních aditiv pro motorovou naftu
 (Martina Hrušková)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//p8ipsr// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Studie vzněcování směsné motorové nafty pro bezpečné použití
 (Jiří Vymazal)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94257 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení životního cyklu motorové nafty
 (Marcela Lacina)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103109 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)