Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mrsa

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Ošetřování chronických ran kolonizovaných kmenem MRSA
 (Evelyna PETROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//yhstlu// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřování pacientů s MRSA
 (Martina KALÍŠKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a4ev2k// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče o pacienty s MRSA
 (Lucie HOĎÁKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5lknum// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Rizika spojená s výskytem MRSA, informovanost zdravotnického personálu.
 (Simona BRUSOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fbe1fv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelské péče o klienty s MRSA na oddělení ARO, JIP a standardním oddělení
 (Martina Veselá)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//zmu548// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Podíl ošetřovatelství na eliminaci výskytu MRSA ve zdravotnických zařízeních
 (Alena Martáková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//eppopd// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Výskyt MRSA v komunitních zařízeních
 (Denisa CHÝLKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//fh8tlu// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Charakteristika a výskyt methicilin rezistetních izolátů bakteriálního druhu Staphylococcus aureus (MRSA) z krve pacientů nemocnic ČR a Evropy.
 (Renata VOBROVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//elwi8v// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení výskytu methicilin rezistentních Staphylococcus aureus (MRSA) ve Fakultní nemocnici Ostrava za roky 2005 až 2008
 (Ondřej HOLÝ)

2009, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ode271// | Veřejné zdravotnictví / Laboratorní vyš. metody v ochraně veř. zdraví | Práce na příbuzné téma

Vliv ošetřovatelské péče na průběh hospitalizace klienta s diagnózou MRSA
 (Martina ŠTVERÁKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qyhz8p// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)