Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

multispektralni mapovani

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Použití dat Sentinel-2 pro mapování a hodnocení závažnosti následků požárů v krajinných podmínkách České republiky
 (Jana Bourová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137288 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod mapování krajinné zeleně
 (Kateřina Dunovská)

2023, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ews5lx// | Realizace a správa zeleně / | Práce na příbuzné téma

Mapování vegetace ve vybrané části údolní nivy Moravy prostředky DPZ
 (Petra Neničková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/atv7a/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Nasazení multispektrální kamery ADC Tetracam při monitorování vegetačních příznaků
 (Eva TÖGELOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d7f8jv// | Geografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma