Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

municipal waste sorting

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Třídění komunálních odpadů na třídící lince se zaměřením na třídící linku Marius Pedersen v Pardubicích
 (Natálie TOMČÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ffuv9x// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza svozu a třídění komunálního odpadu na území města Brna
 (Klára Blažková)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4iv1zn// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Zavedení nové třídící linky na směsný komunální odpad
 (Josef Bělica)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137386 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Analýza stavu hospodaření s odpady v regionu Podbořansko
 (Zdeněk Čada)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83070 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Odpadové hospodářství města Duchcova
 (Bronislav Procházka)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82425 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Jak správně třídit odpad určený k recyklaci – průzkum vzdělanosti obyvatel
 (Marek Lasák)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74658 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Odpadové hospodářství Ústeckého kraje
 (Andrej Grežo)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/t9ypr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma