Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mysi model

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Virtuální svalově-kosterní model ruky a jeho využití pro návrh ergonomické počítačové myši
 (Veronika BOUŠKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//au684y// | Počítačové modelování v inženýrství / Výpočty a design | Práce na příbuzné téma

Vliv přítomnosti otce na explorační chování potomků – model myši domácí
 (Dana Veiserová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnpef/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Model intraperitoneální aplikace myši
 (Marie Skočková)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i6tg1d// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace kotvených agonistů fagocytárních receptorů v protinádorové imunoterapii ? model myšího melanomu (buňky kmene B16-F10)
 (Tereza JANOTOVÁ)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3cpyds// | Biologie / Klinická biologie | Práce na příbuzné téma

Neurozobrazovací biomarkery patologie podobné Parkinsonově nemoci ve farmakologických a genetických myších modelech
 (Anas Arab)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbra9/ | Farmakologie / Experimentální a aplikovaná farmakologie | Práce na příbuzné téma

Myší modely myeloidních leukemií
 (Zdeňka Herudková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nohiz/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Funkce cyklin-dependentních kináz 12 a 13 ve vývoji myši
 (Monika Nováková)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u911l/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Práce na příbuzné téma

Testování nových nanomateriálů pro teranostické aplikace u modelu myši
 (Alexandra Donovalová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//os1xlf// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Práce na příbuzné téma

In vitro modely akutní a chronické myeloidní leukemie
 (Ondřej Venglář)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awleh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Studium engraftmentu akutní myeloidní leukemie v NOD scid gamma myši
 (Beáta Bednáriková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t90za/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)