Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nadorova heterogenita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Plasticita a heterogenita cirkulujících nádorových buněk
 (Vojtěch Dvořák)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8ak9/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu
 (Šárka Rathouzská)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ebxnh/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Nádorová heterogenita u kolorektálního karcinomu – analýza mutačního stavu genů u metastazujícího onemocnění
 (Šárka Rathouzská)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ya4hr/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Úloha Skp2 v cytokinetice nádorových kmenových buněk
 (Šárka Šimečková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mm3cl/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Genotypizace onkologických markerů KRAS a BRAF v heterogenním nádorovém vzorku
 (Sylwia JANČÍK)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//at350f// | Pediatrie / | Práce na příbuzné téma

Epiteliálně mesenchymální přechod a fenotyp kmenových buněk u nádorových populací
 (Mariana Hávová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ltp2r/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Porovnání podtypů nádoru kolorekta s podtypy nádoru prsu na základě korelace genových expresních profilů.
 (Hana Imrichová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h73uz/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Specifické imunologické a epigenetické vlastnosti nádorových buněk a jejich význam v léčbě vybraných hematoonkologických onemocnění
 (Veronika Foltánková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aubam/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty
 (Stanislav Drápela)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vadeu/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Práce na příbuzné téma