Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

naftalen-2

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium reakcí 3-halogenchinolin-2,4(1H,3H)-dionů s vybranými reaktanty
 (Tomáš MARCIN)

2010, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//itipaf// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Stanovení vybraných aminokyselin v séru u pacientů s onemocněním jater
 (Tereza Toiflová)

2014, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zicbkx// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Stanovení vybraných aminokyselin v plazmě pacientů s diabetes mellitus
 (Jana Šanderová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//64ik3v// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Vývoj HPLC metody pro stanovení methylovaných derivátů argininu v plasmě
 (Sabina Sedlářová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/by3vn/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí pro metabolomické studie
 (Tereza Dědová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pc1ii/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma