Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nahodny les

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Modelová studie fauny a vybraných abiotických faktorů hospodářského lesa (Hrabětický les)
 (Veronika Štěrbová)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103070 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Predikce fyzikalně-chemických vlastností pomocí nábojových deskriptorů
 (Václav Hejret)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jct7p/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Práce na příbuzné téma

Models of Churn Probabilities of Clients of Financial Institutions
 (Helena Houšková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78115 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Klasifikační algoritmy využívající pojmů fuzzy matematiky
 (Pavlína NOVOTNÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uu6puv// | Biologie / Učitelství Biologie - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vazba lužního lesa na oblasti odvodnění hydrogeologických struktur v soutokové oblasti řek Dyje, Jihlavy a Svratky
 (Jitka Novotná)

2018, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//11sm0r// | Krajinné inženýrství / Ekologie lesa | Práce na příbuzné téma

Labeling of Android malware with help of cryptographic API usage
 (Dominik Macko)

2021, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lo4rn/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Sborové učení pro klasifikaci obrazových dat
 (Tereza Jurková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qp982/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma