Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nanomaterialy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Modifikované vodivé nanomateriály na bázi heterocyklů
 (Michal Martinek)

2014, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//klbvzd// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Nanomateriály kovů a jejich slitin
 (Ondřej Zobač)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwxtb/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Oxidické práškové nanomateriály
 (Jaroslav Doležal)

2014, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//r5civ9// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Nanomateriály z biodegradabilních polymerů využitelné jako "drug delivery system"
 (Kateřina Teichmanová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0ksae5// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Práce na příbuzné téma

Možnosti kontaminace životního prostředí nanomateriály uvolněnými při spalování odpadů.
 (Lenka Schreiberová)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139199 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Fyzikální a chemické separace sloučenin kovů: Nanomateriály na bázi oxidů zinku a vybraných lanthanoidů, příprava a charakterizace
 (Lubomír Pavelek)

2017, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120143 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Práce na příbuzné téma

Porézní částice jako plovoucí nosiče pro katalytické nanomateriály
 (Tomáš HERVERT)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5uvhhd// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma

Nanomateriály pro elektrotechniku
 (Lukáš HARVÁNEK)

2017, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8hyi0c// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Syntéza disubstituovaných cyklodextrinů jako prekurzorů pro hybridní nanomateriály
 (Petra Karmazínová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ax59tj// | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Nanomateriály pro medicínu založené na hybridních polymerních systémech
 (Alena Libánská)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//e6964q// | Chemie materiálů a materiálové inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)