Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

narcotic drugs

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Trestněprávní regulace zacházení s omamnými a psychotropními látkami
 (Nela MARKUSÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jtoeed// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Vybrané omamné a psychotropní látky, jejich vliv na život člověka a poskytnutí první pomoci při akutních intoxikacích
 (Jana Šlupinová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdyvu/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Problematika odhalování řidičů motorových vozidel pod vlivem omamných a psychotropních látek
 (Petr Matoušek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hhmvfq// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Důvody užívání omamných látek na středních zdravotnických školách
 (Eliška CANDROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//218a7o// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Práce na příbuzné téma

Zneužívání nealkoholových drog, právo a psychologie (aktuální právně aplikační otázky)
 (Pavlína Havlíková)

2015, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilqxt/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Práce na příbuzné téma

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)
 (Zuzana Stojková)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyol1/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Právo, psychologie a zneužívání nealkoholových drog (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)
 (Eva Chmelíková)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mid53/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Trestněprávní aspekty drogové trestné činnosti a její specifika
 (Jolana Sedláčková)

2017, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4qid/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Trestní právo | Práce na příbuzné téma

Omamné a psychotropní látky v silniční dopravě na okrese Prachatice
 (Martin GROŽAJ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3x54nk// | Biofyzika / Aplikovaná radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Projevy intoxikace omamnými a psychotropními látkami a následná péče o pacienta na Anesteziologicko - resuscitačním oddělení
 (Jana HOŇKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7uu59h// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)