Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

narizeni brusel i bis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis
 (Michal Pomichálek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di128/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Působnost článku 24 nařízení Brusel I bis
 (Jaroslav Králíček)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i9yks/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Úprava individuálních pracovních smluv v Nařízení Brusel Ibis a Nařízení Řím I
 (Kristýna Bílková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mlgjn/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Změny v Nařízení Brusel I
 (Lenka Válková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vs9ot/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Prosazování práv k duševnímu vlastnictví a pravomoc dle nařízení Brusel I
 (Jaroslav Králíček)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rzp74/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Mezinárodní právo soukromé | Práce na příbuzné téma

Založení příslušnosti podřízením se zahájenému řízení dle Nařízení Brusel Ibis
 (Marek Cinciala)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do3po/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Mezinárodní úmluvy upravující mezinárodní příslušnost soudů členských států EU jako lex specialis vůči Nařízení Brusel Ibis
 (Patricie Machová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhsu8/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Analýza čl. 7 odst. 1 nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech
 (Michala Barvínková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh7jq/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma