Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nastroje obci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Optimalizace nabídky služeb v obci Staříč
 (Petra Kuchařová)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/k63hq/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Sociální program jako nástroj kvality života seniorů v obci
 (Jana Lautrbachová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eab6z/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Projekt zavedení Cost-benefit analýzy jako nástroje hodnocení investičních akcí v obci Havířov
 (Jan Drobčinský)

2018, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ruhlso// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Program obnovy venkova v obci Červený Újezd
 (Michal Havrlík)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/q535u/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

QR kódy ako nástroj podpory cestovného ruchu v obci
 (Kristína Kušniráková)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sf8bg6// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Současné priority v mé obci při jejím dalším rozvoji a opatření proti nejznámějším rizikům
 (Eva Mlýnková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//msqnmg// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Kooperace s místními podniky v rámci výkonu samostatné působnosti ve zvolené obci
 (Ondřej Lacman)

2018, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//f6vme0// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Práce na příbuzné téma

Požární ochrana v obci se zaměřením na ekonomické zabezpečení a materiální vybavení jednotek požární ochrany v Jihočeském kraji
 (Lenka FRÜHAUFOVÁ)

2008, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//sok1x1// | Biofyzika / Krizová radiobiologie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace kanalizační sítě v obci Žabeň s využitím nástrojů facility managementu
 (Michaela Schmiedová)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116609 | Stavební inženýrství / Městské stavitelství a inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konstrukce finančně analytického nástroje řízení bonity obce
 (Filip Hrůza)

2018, Disertační práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ijke7/ | Hospodářská politika a správa (čtyřleté) / Veřejná ekonomie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)