Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

national natural monument

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Problematika site specific a její aplikace na projekt kulturní akce v oblasti NPP Stránská skála v Brně
 (Jana Repáková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckv3c/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Distribuce modelových skupin edafonu v Národní přírodní památce Pouzdřanská step - Kolby
 (Zuzana JURTÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s265kw// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Národní přírodní památka Babiččino údolí jako cíl cestovního ruchu
 (Lenka Jordánková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98483 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Hodnocení národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko a přírodní památky Čertovy skály metodikou "geosites/geomorphosites"
 (Karolína Garguláková)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bgilsb// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Národní přírodní památky – chráněná území
 (Jiří Jambor)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82820 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Návrh přírodovědné naučné stezky v okolí národní přírodní památky "Rešovské vodopády" a jejího využití ve výuce ekologického přírodopisu
 (Žaneta Šlézarová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ra0xon// | Speciální pedagogika / Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Krajinně ekologická analýza Národní přírodní památky Velký Roudný
 (Jan Durďák)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92558 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna
 (Marcel Bartoš)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hftqb/ | Botanika / Ekologie rostlin | Práce na příbuzné téma

Státní pozemkové vlastnictví
 (Jitka Pípová)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx4cm/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma