Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecna chemicka latka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Informovanost pracovníků o škodlivých účincích chemických látek a opatření k ochraně zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
 (Irena PICHLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ehjnt4// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Ochrana zdraví člověka před nebezpečnými chemickými látkami
 (Zuzana Kutálková)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hl6hw/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Simulovaná chemická havárie spojená s únikem fosgenu
 (Jan NOVÁK)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5jhoy7// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatelstva na území města České Budějovice v případě nehody spojené s únikem nebezpečných chemických látek.
 (Jindřich BOURA)

2016, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1grene// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Posouzení rizik úniku nebezpečné chemické látky z vybraného zimního stadionu
 (Veronika Vychodilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//izp3go// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Ochrana osob před nebezpečnými chemickými látkami v České republice
 (Denisa Štefková)

2019, Diplomová práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b1o92o// | Bezpečnost společnosti / | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné chemické látky a směsi v České republice
 (Kateřina Bílková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zkbuj9// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Studium kinetiky a mechanismu rozkladu nebezpečných chemických látek na reaktivních sorbentech
 (Martin ŠŤASTNÝ)

2018, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1qzbsu// | Ekologie a ochrana prostředí / Environmentální analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek
 (Filip Neužil)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4clp3i// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)