Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecne latky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Simulace havárie s únikem nebezpečné látky a její šíření ve strategickém objektu
 (Sabina Sikorová)

2021, Bakalářská práce, Matematický ústav v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/oj5au/ | Matematika / Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací | Práce na příbuzné téma

Nebezpečné látky v kosmetické praxi
 (Petra Bachanová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nxlt8/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Dopravní nehody při silniční přepravě nebezpečných látek a ochrana obyvatelstva v případě úniku nebezpečné chemické látky
 (Lucie Podešvová)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//nkl6sa// | Civilní nouzové plánování / | Práce na příbuzné téma

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí
 (Klára Tesárková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//w6a6jb// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Vybrané nebezpečné průmyslové látky a jejich zneužití
 (Markéta MARKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u2462b// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Ostrava a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Jan Štorkán)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103499 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

ADR, převoz nebezpečné látky přes město Bílina a dopravní nehoda s nebezpečnou látkou.
 (Radim Kaliničenko)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92776 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vybrané chemické látky a připravenost integrovaného záchranného systému na tyto látky ve vybraném území Jihočeského kraje. (AMONIAK, CHLOR, ZEMNÍ PLYN, BENZÍN)
 (Martin ŠEVČÍK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1jj7k// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Dopravní nehoda s únikem nebezpečné látky
 (Radovan Jež)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ytdkh6// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Kamionová přeprava nebezpečné látky ve vybrané společnosti
 (Klára Chudáčiková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72257 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)