Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nebezpecny chemicky odpad

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Chemický odpad ve společnosti BORSODCHEM MCHZ, s.r.o. a možnosti jeho zpracování a využití
 (Jan Woznica)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120007 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Povinnosti obchodních společností z hlediska nakládání s nebezpečnými látkami a odpady
 (Veronika NEUŽILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1oieep// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Nakládání s nebezpečnými odpady ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
 (Martin Vidlička)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88499 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stabilizace odpadů ze spaloven nebezpečných odpadů
 (Jiří Kubečka)

2012, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93552 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Stabilizace/solidifikace nebezpečných odpadů pomocí silikonových polymerů
 (Štěpán Vinter)

2018, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aopbqc// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Možnosti snížení produkce odpadů v podniku
 (Petra Chrástková)

2007, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frjlk/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s nebezpečnými odpady a rizika z nich vyplývající
 (Kateřina Patzeltová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73787 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma