Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

necilove organismy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Aktuálně používané pesticidy a jejich směsi: jaká představují rizika pro necílové vodní organismy? Laboratorní a in situ studie.
 (Eliška Kuchovská)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy58i/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismy
 (Marie Michelová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oe8pd/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Neonikotinoidy ve vodních ekosystémech a jejich vliv na necílové organismy
 (Alžběta STROUHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cgvccr// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Kontaminace povrchové vody antibiotiky a jejich vliv na necílové organismy
 (Natálie TROJÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gw2gtx// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Farmaka a jejich negativní dopad na necílové organismy
 (Kristýna KUNDRÁTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//njwlxh// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Pesticidy jejich vliv na necílové organismy a metody odstraňování
 (Michaela Haluzíková)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98310 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Kometový test a jeho využití pro detekci genotoxických účinků pesticidů na půdní organismy
 (Martina NOVÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//7g7m6h// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Výskyt farmak v prostředí a jejich interakce s organismy
 (Marie Michelová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdfct/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Agronomické využití chemický látek a jejich toxické účinky na půdní organismy
 (Andrea VOJKOVSKÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h8hob3// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vlivy běžných pesticidů na necílové organizmy
 (Lucie Bystřická)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gq6xtm// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)