Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nemocnicni infekce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Infekce vzniklé v souvislosti s nemocniční péčí
 (Nikola Baslerová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2fq24o// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Znalosti žáků středních zdravotnických škol o přenosu, prevenci a léčbě infekce HIV
 (Stanislava Kožíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zt0tdm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nozokomiální infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 (Jindřich Bc. Kopecký)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2763 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Genetické faktory virulence bakteriálních původců kloubních protetických infekcí
 (Karolína Pavlíková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5bjo/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Znalosti studentů oboru zdravotnický záchranář o infekcích spojených se zdravotní péčí
 (Anežka Kubištová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b9f3p5// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Práce na příbuzné téma

Multirezistentní baktérie spojené s nemocniční péčí v nemocnici Jindřichův Hradec, a.s.
 (Zuzana KRČMÁROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//un3j3q// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Nemocniční nákazy
 (Monika PÁNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//kc2u8q// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma