Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nikotinismus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Nikotinismus u nelékařského zdravotnického personálu
 (Michaela PLATZEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z77rhm// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nikotinismus u adolescentů
 (Martina VOLNÁ)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//22ivq8// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Alkoholismus a nikotinismus jako aspekty syndromu vyhoření u pedagogů základních a středních škol
 (Jan RICHTER)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//g9fqfp// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Práce na příbuzné téma

Sociálně patologické jevy v dětském domově Nový Jičín se zaměřením na nikotinismus
 (Jana Brňovjáková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7862 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Práce na příbuzné téma

Alkoholismus, marihuana a nikotinismus u dětí s ústavní a ochrannou výchovou
 (Miroslav Wendl)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zexlc9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

Toxikomanie, alkoholismus a nikotinismus u mládeže
 (Kateřina Číhalová)

2013, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//acv5wa// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Nikotinismus zdravotnického personálu
 (Hana Propperová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6jcv9n// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Tabakismus, nikotinismus u sester
 (Ivana SÝKOROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wcwwe7// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Nikotinismus jako predispozice užívání ilegálních návykových látek.
 (Iveta NOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x2pl9s// | Rehabilitace / Prevence a rehabilitace sociální patologie | Práce na příbuzné téma

Informovanost dospívajících dívek o vlivu alkoholu a nikotinismu na reprodukční zdraví
 (Lada STUCHLÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//40q9zj// | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)