Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nir spectroscopy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení kvalitativních parametrů zrna ječmene a sladu
 (Tereza Málková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdan4o// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu silic pomocí infračervené (FT-NIR) spektroskopie
 (Eva Sedlaříková)

2022, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vkt71z// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití NIR spektroskopie pro stanovení vybraných parametrů u brambor
 (Alena Balarinová)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5vnsmt// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení změn při dozrávání a skladování ovoce s využitím metod NIR spektroskopie
 (Petr Šnurkovič)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//y24vio// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Práce na příbuzné téma

Využití NIR spektroskopie ke kontrole kvality potravinářských výrobků
 (Lukáš Dvořák)

2016, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nxrida// | Chemie a technologie potravin / Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů | Práce na příbuzné téma

Využití NIR spektrometrie k hodnocení kvality mlékárenských výrobků.
 (Adéla Krumplová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yijw1l// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Využití NIR sondy ve fed-batch kultivacích bakterií
 (Martin Janata)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cedyq/ | Biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Využití separačních metod a NIR spektroskopie ke stanovení kvality řepky olejné
 (Lenka ENDLOVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//375htc// | Analytická chemie / Analytická chemie heterogenních systémů | Práce na příbuzné téma

Mineralogické a gemologické studium dvojbarevného grosuláru z Lelatema Hills, Tanzánie
 (Terézia Babirádová)

2022, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u5dlz/ | Aplikovaná a environmentální geologie / | Práce na příbuzné téma