Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nitrate

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Vliv suplementace nitrátů na spotřebu kyslíku v průběhu svalové práce.
 (Zbyněk Skoumal)

2014, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3u3q/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Vliv dietní suplementace nitráty na účinnost svalové práce
 (Jakub Školoudík)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rhxqx/ | Tělesná výchova a sport / Regenerace a výživa ve sportu | Práce na příbuzné téma

Role nitrátových iontů v regulaci hospodaření rostlin s vodou
 (Michaela Dvořáčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghbvf/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování a srovnání obsahu nitrátů ve vybraných druzích zeleniny distribuovaných obchodní sítí města České Budějovice
 (Jiří ZEVL)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bfqjxn// | Zemědělství / | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení obsahu nitrátů v základních druzích zeleniny distribuovaných obchodní sítí města Prachatice
 (Michaela PĚSTOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2h5a08// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Sledování, vyhodnocení a porovnání obsahu nitrátů v zelenině distribuované v obchodní síti vybrané oblasti ČR a přilehlé příhraniční oblasti Rakouska
 (Marek RŮŽEK)

2013, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5k3w3s// | Zemědělské inženýrství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Aplikace FTIR spektroskopie/mikroskopie při analýze materiálů na bázi nitrátů celulózy
 (Jakub ŠVEHLÍK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xrywwg// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Tepelná kapacita a entalpie tání tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého z hlediska použití pro akumulaci tepla
 (Radim Pilař)

2008, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//36b3jz// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium tepelné kapacity tetrahydrátu dusičnanu vápenatého a nonahydrátu dusičnanu hlinitého
 (Martin Korous)

2010, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rn1jjh// | Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie | Práce na příbuzné téma

Metody odstraňování dusičnanů z podzemních vod
 (Iva Kotalová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129773 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)