Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nitrifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Vliv dusíkato-sirného hnojiva s inhibitorem nitrifikace na výnos a kvalitu zrna pšenice ozimé
 (Lukáš Vícha)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1cgk9d// | Fytotechnika / | Práce na příbuzné téma

Nitrifikace v aktivačních systémech typu R-D-N
 (Filip Harciník)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//sbzy1h// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Využití hnojiva DAM 390 s přídavkem inhibitoru ureázy nebo nitrifikace ve výživě řepky ozimé
 (Šimon Dohnal)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hsu2p1// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Využití dusíkatého hnojiva s inhibitorem nitrifikace ve výživě pšenice ozimé
 (Lukáš Vícha)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//60vtr8// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Dusíkato-sirná hnojiva s inhibitory nitrifikace ve výživě řepky ozimé
 (Jiří Tuza)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ew4366// | Agrobiologie / Fytotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv povrchové aplikace vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě
 (Lucie Šindelářová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nug7p/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv enviromentálních organických polutantů na nitrifikaci v půdě
 (Eva Knižátková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ic8mp/ | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Environmentální aspekty změny technologie čištění na biodiscích v procesu směšovací aktivace s nitrifikací a předřazenou denitrifikací
 (Tereza Tarčová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120038 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vytěžených sedimentů na nitrifikaci v půdě po aplikaci na zemědělskou půdu
 (Lucie Šindelářová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qizaa/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce ČOV Heřmanice II. na systém aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací
 (Kateřina Weissová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87007 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)