Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

non-governmental non-profit organisation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Financial crisis and its influence on non-profit organisation
 (Anastasia Platonava)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qysoy/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance | Práce na příbuzné téma

Daňové a účtovné aspekty neziskovej organizácie v Českej republike a Slovenskej republike
 (Natália Földiová)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzg0v/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Komparace ČR a Francie v oblasti poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím
 (Marcela Sobotová)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w9bei/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Práce na příbuzné téma

Hospodaření nestátní neziskové organizace
 (Marcela Onderková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113210 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenska - Vzťahy medzi štátom a mimovládnymi organizáciami realizujúcimi ODA
 (Lenka Galetová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xriz6/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Práce na příbuzné téma

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie
 (Marcela Nogová)

2010, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//996ies// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Založení nestátní neziskové organizace (občanského sdružení) a její prvotní provoz, způsoby financování a nejčastější problémy
 (Kateřina ŠPÍRKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d1dgom// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Specifika financování a účtování neziskových organizací na příkladu církevní právnické osoby
 (Daniela Gorylová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/8859 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Harmonizace rodiny a zaměstnání v organizaci neziskového sektoru
 (Šárka Valentová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/femz9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Role nevládních neziskových organizací při řešení mimořádných událostí
 (Petra Gebauerová)

2010, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79217 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma