Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nondestructive testing

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Qualification Profile of nondestructive Testing Personnel
 (Ralf Günter Holstein)

2014, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106208 | Řízení průmyslových systémů / | Práce na příbuzné téma

Kapilární metoda - nedestruktivní defektoskopie
 (Jiří Novotný)

2020, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//kr5eqs// | Zemědělské inženýrství / Inženýrství údržby | Práce na příbuzné téma

Nedestruktivní testování parogenerátoru s využitím vířivých proudů
 (Tomáš ROLNÍK)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//labimh// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Význam nedestruktivního zkoušení v oblasti hodnocení kvality svarů během procesu
 (Miloslav Koucký)

2016, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lz69ea// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Provádění nedestruktivní kontroly a hodnocení svarů ocelových konstrukcí
 (Antonín Žídek)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105158 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Nedestruktivní zkoušení materiálů
 (Milan Vystyd)

2015, Bakalářská práce, Technická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8a5492// | Technika a technologie v dopravě a spojích / Silniční a městská automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Typy a identifikace vad zjištěných při NDT kontrole ultrazvukem
 (Aleš Maruška)

2011, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87890 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

Pracovní moduly pro manipulátor na provedení kontrol vnitřku tlakové nádoby reaktoru typů VVER nedestruktivními zkouškami
 (Václav VALENTA)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//uihxxr// | Strojní inženýrství / Stavba výrobních strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

Aplikace nedestruktivních metod technické diagnostiky pro objektivizaci technického stavu letadel
 (Dariusz Cymerys)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99434 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání NDT mezi odlitky a výkovky
 (Adam Podgrabiński)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//chpjdk// | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)